Bezpieczne Miejsce

„Jesteś Cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia.”

Autor: Ewelina Stępnicka

O mnie

Nazywam się Anna Klimkowicz. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Kwalifikacje terapeutyczne zdobyłam w trakcie szkoleń prowadzonych przez międzynarodowych trenerów z Europejskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR a także członkiem Polskiego Towarzystwa EMDR. Jako psychotraumatolg zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków. Udzielam wsparcia i pomagam w uporaniu się z następstwami traumy na poziomie emocjonalnym, somatycznym i poznawczym.

Zdarzenie traumatyczne to sytuacja związanej z zagrożeniem życia lub zagrożeniem fizycznej integralności, np. podczas walk wojennych, katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, wypadków drogowych, napastowania fizycznego, psychicznego i seksualnego w dzieciństwie lub w dorosłości. Trauma ma miejsce wówczas, gdy dotyczy nas osobiście bądź, gdy jesteśmy jej świadkiem. Większość osób, które doświadczyły traumatycznego wydarzenia powraca do normalnego funkcjonowania. Jednak u pewnej grupy osób wydarzenia takie powodują wybuchy gniewu i złości, nadmierna czujność, problemy z koncentracją; unikanie miejsc i ludzi przypominających zdarzenie; myślenie o wydarzeniu w trakcie wykonywania innych czynności.

Te osoby są szczególnie narażone na PTSD (zespół stresu pourazowego). Jako psychotraumatolog posiadam bogaty warsztat dzięki któremu jestem w stanie pomóc zarówno pacjentom doświadczającym objawów PTSD jak i innych trudności będących następstwem zdarzeń traumatycznych (trudności w zakresie regulacji emocji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, zespołu lęku uogólnionego, fobii społecznych i specyficznych, (OCD), zaburzeń nastroju, trudności adaptacyjnych i zaburzeń somatyzacyjnych). Aktualnie podjęłam czteroletnie szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w niezbędnych dla mojej pracy kursach, szkoleniach i konferencjach. Odbywam psychoterapię własną oraz podlegam superwizji.

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Celem konsultacji psychologicznej jest poznanie przez psychologa sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się do gabinetu, zidentyfikowanie problemu i wybór najlepszej dla niej formy pomocy. Zawiera się najczęściej w jednym, lub kilku spotkaniach i może być też początkiem regularnego procesu terapeutycznego. Podczas spotkania pacjent ma okazję do omówienia swoich wątpliwości, doświadczenia jak się czuje w relacji z psychologiem, poznania gabinetu.

TERAPIA

TERAPIA EMDR

EMDR jest wartościową i sprawdzoną interwencją terapeutyczną, używaną na całym świecie, zatwierdzoną i polecaną przez WHO (Międzynarodową Organizację Zdrowia) jako najskuteczniejszą terapię problemów powstałych w wyniku stresu. Terapię EMDR rekomendują także Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym.

TERAPIA TRAUMY

Jako psychotraumatolog posiadam bogaty warsztat, dzięki któremu jestem w stanie pomóc zarówno pacjentom doświadczającym objawów PTSD jak i innych trudności będących następstwem zdarzeń traumatycznych (trudności w zakresie regulacji emocji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, zespołu lęku uogólnionego, fobii społecznych i specyficznych, (OCD), zaburzeń nastroju, trudności adaptacyjnych i zaburzeń somatyzacyjnych).

CENNIK

Ceny ustalane indywidualnie w zależności od lokalizacji, czasu i metody pracy

METODY

Terapia traumy

Jako psychotraumatolog zajmuję się rozpoznawaniem doświadczeń traumatycznych, ich objawów oraz skutków. Udzielam wsparcia i pomagam w uporaniu się z następstwami traumy na poziomie emocjonalnym, somatycznym i poznawczym. Zdarzenie traumatyczne to sytuacja związana z zagrożeniem życia lub zagrożeniem fizycznej integralności, np. podczas walk wojennych, katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, wypadków drogowych, napastowania fizycznego, psychicznego.

METODY EMDR

Psychoterapia EMDR

EMDR-(ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, nazwa tłumaczona najczęściej na język polski jako „terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”) uznano za jedną z najprężniej rozwijających się współcześnie form psychoterapii. Jest to kompleksowe, przebadane naukowo podejście, integrujące elementy różnych szkół terapeutycznych.

Wszystkie nasze doświadczenia zdobyte na przestrzeni życia zostają spisane w sieciach komórek mózgowych- neuronach. Sieci te, tworząc nieświadomy umysł determinują sposób interpretacji świata, nasze samopoczucie, reakcje. Często na poziomie świadomym nie mamy dostępu do wspomnień, dotyczą one bowiem zdarzeń z wczesnego dzieciństwa bądź takich których przetworzenie było tak bolesne na poziomie świadomym, że zostały „zamrożone” wraz z towarzyszącym im poczuciem bezradności, przerażenia a także innymi emocjami, reakcjami fizycznymi i przekonaniami, jakie mieliśmy w chwili zdarzenia.. Na skutek tego mechanizmu możemy czuć się nieatrakcyjni, przygnębieni, niewystarczająco kompetentni, gorsi.

+48 502 206 076

terapia@annaklimkowicz.pl

 

Adres

Biała Podlaska:
Ks. St. Brzóski 20
21-500 Biała Podlaska

Godziny otwarcia

Rezerwacja indywidualna

Warszawa
ul. Elektoralna 13
00-137 Warszawa

Anna Klimkowicz - ZnanyLekarz.pl

Oddzwonię. Podaj imię i numer


Skontaktuję się z Tobą jak najszybciej